Ons privacybeleid

OOOST, het promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten, is een initatief van EROV vzw.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

EROV vzw
Charles de Kerchovelaan 189
9000 Gent
info@erov.be
09 267 86 10

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor volgende doeleinden:

 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te ontvangen en op de hoogte te blijven van de activiteiten en producten van OOOST;
 • om aankopen te doen in onze webshop;

Om dit mogelijk te maken, verzamelen of verwerken wij volgende gegevens van jou: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, btw-nummer, e-mail, ip-adres, betaalgegevens, aankoopgeschiedenis.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen van de online betalingen (online betaalservice, momenteel Mollie)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang je ingeschreven staat voor onze mailings. Indien je niet langer de nieuwsbrief of andere uitnodigingen wenst te ontvangen, kan je je altijd uitschrijven via de link onderaan in de mail. Jouw gegevens zullen niet langer dan vijf jaar bewaard blijven na datum van uitschrijven.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle werknemers bij EROV vzw die jouw gegevens kunnen zien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Dit is de eerste versie van onze privacyverklaring. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.